Činnost ateliéru se opírá o práci stálých členů, kteří mají více než desetileté zkušenosti s projektováním v oboru. Tvorba těchto architektů mimo jiné podporuje týmovou spolupráci s ostatními kolegy. Ateliér Florart také poskytuje odbornou praxi studentům a absolventům Zahradnické fakulty MZLU formou minimálně ročních studijních pobytů. Kolegové se takto stávají dočasně integrální součástí ateliéru. Ateliér má tedy celoročně celkem 7-12 členů.

Současní členové atelieru:

Doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D, zakládající člen, autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba, proděkan na Zahradnické fakultě MZLU v Lednici na Moravě, samostatný projektant  
Ing. Martin Kovář, v ateliéru od roku 1991, vedoucí kanceláře v Uherském Brodě, samostatný projektant  
Ing. Zdena Rudolfová, v ateliéru od roku 1993, samostatný projektant  

Ing. Miroslav Pyciak, spolupráce již při studiu na MZLU 1997-1999, v letech 1999-2002 v ateliéru v Mariánských Lázních, 2002-2004 odborná praxe v USA (The Ohio State University, Kurt Bluemel Inc.),
v ateliéru Uherský Brod or roku 2002.

 
Stanislava Hasoňová grafička, v ateliéru od roku 2005  
Ing. Tereza Nepomucká praktikantka, v ateliéru od roku 2005  
Ing. Pavel Borusík, externí spolupracovník  
Ing. Vít Doležel, externí spolupracovník  

    V ateliéru Florart postupně pracovalo již několik desítek začínajících i renomovaných zahradních architektů nejdéle pak: Ing. Zora Rákosová (roz. Smolková), Ing. Lucie Stehlíková, Ing. Alena Harless (roz. Votavová), Ing. Iva Vlková, Ing. Dagmar Fialová, Ing. Pavlína Malíková, Ing. Vieroslava Luptáková.
Na spoluvytváření dobrého jména ateliéru mají zásluhu především Ing. Jana Kohlová, Ing. Alice Dědečková a Ing. Vít Doležel, kteří byli našimi kolegy déle než pět let.