Praha - Stromovka: Instalace sochy Danae (autorský objekt Michal Sedlák), spolupráce Florart