Název akce: Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč pro lázeňství a cestovní ruch – regenerace lázeňského parku a navazující doprovodné infrastruktury