O ateliéru

Nová verze stránek

Aktuálně pro vás připravujeme nové stránky ateliéru FLORART.  Zde uvedené informace slouží pouze k základní orientaci zájemce. Tyto stránky jsou nově připravovány nejen v souvislosti s letošním výročím ateliéru – 30 let existence FLORARTU.

O ateliéru

Ateliér FLORART byl založen v roce 1991 jako projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Za třicet let existence ateliéru bylo zpracováno více než tisíc oborových projektů, které zcela vykrývají profil zahradní a krajinářské tvorby.

Ateliér se už od svého vzniku systémově zabývá tvorbou dokumentace pro správu zeleně na úrovni obce. Hlavní činností je zpracování projektové dokumentace v oblasti krajinářské architektury – jmenovitě: územní studie, rozvojové studie, dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentace. V několika posledních letech byly ateliérem zpracovány významné strategické dokumenty a územní studie, které řeší rozvoj systémů zeleně českých měst. Metodický přístupy zpracované ateliérem FLORART pro širokou oblast tvorby „zelené infrastruktury“ měst (GREEN INFRASTRUCTURE) aktuálně používá řada projekčních ateliérů.

Mezi profilová témata ateliéru patří zpracování nástrojů pro management sídelní zeleně–jmenovitě pasporty zeleně, projekty údržby a projekty pěstebních opatření. Tyto podklady vznikají jako samostatné dokumenty nebo jako součást geografických informačních systémů. Postupně byla tato činnost rozšířena o oborové ekonomické poradenství.

Členové ateliéru

Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.

zakladatel ateliéru FLORART, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, soudní znalec v oboru, vysokoškolsky pedagog-docent a současný vedoucí Ústavu biotechniky zeleně, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici.

Ing. Zdena Rudolfová

v ateliéru od roku 1993, krajinářská architektka, autorka desítek skvělých návrhů a stovek projektů

Ing. Martin Kovář

v ateliéru od roku 1991, krajinářský architekt, autor desítek skvělých návrhů a stovek projektů, specializuje se na autorské a technické dozory na stavbách

Ing. Pavel Šimek

krajinářský architekt, absolvent Studijního programu Zahradní a krajinářská architektura Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Specializuje se na oborové analýzy a navrhování, geografické informační systémy a zpracování dat.

Ing. Mgr. Anna Svobodová

krajinářská architektka, absolventka Studijního programu Zahradní a krajinářská architektura Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Zájem o krajinu a životní prostředí ji přivedl ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, které úspěšně ukončila v roce 2017. Specializuje se na navrhování a geografické informační systémy.

Bc. Stanislava Hasoňová

hlavní grafik ateliéru. Absolventka Střední umělecko-průmyslové školy v Uherské Hradišti, obor Užitá malba v architektuře a propagaci.

V ateliéru Florart postupně pracovalo již několik desítek začínajících i renomovaných zahradních architektů nejdéle pak: Ing. Zora Rákosová (roz. Smolková), Ing. Lucie Stehlíková, Ing. Alena Harless (roz. Votavová), Ing. Iva Vlková, Ing. Dana Fialová, Ing. Pavlína Malíková, Ing. Vieroslava Luptáková.
Na spoluvytváření dobrého jména ateliéru mají zásluhu především Ing. Jana Kohlová, Ing. Alice Dědečková, Ing. Vít Doležel a Ing. Miroslav Pyciak, kteří byli našimi kolegy déle než pět let.