Portfolio

Katalog_projektu_2021

Seznam projektů

R1 Obnova zahrad u zámku Rychnov nad Kněžnou
R2 „Pasecká balneo-zahrada“ – regenerace přírodně krajinářského parku Odborného léčebného ústavu Paseka
R3 Izolační zeleň statutárního města Ostravy. Projekt 01- 03
R4 Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku. Národní kulturní památka. ZF MENDELU
R5 Šimkovy sady Hradec Králové. Realizace díla
R6 Založení Parku Vincenze Priessnitze – lázeňské území Jeseník
R7 Obnova Národní kulturní památky Kačina: část zámecký park. Národní zemědělské muzeum Praha. OCENĚNO
R8 Obnova Národní kulturní památky Kačina: část obora. Lesy České republiky
R9 Obnova Borského parku v Plzni. (soubor etap)
R10 Regenerace jižní části lázeňského území – Františkovy Lázně
R11 Rekonstrukce Lesoparku v Třinci
R12 Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí. ZF MENDELU
R13 Centrální park pro Jižní svahy ve Zlíně: Realizace I. a II. etapa. OCENĚNO
R14 Obnova zámeckého parku a plochy pod ul. Hasičskou ve Frýdku-Místku. Realizace
R15 Obnova Svatováclavské vinice na Pražském hradě. Realizace. Vegetační úpravy
R16 Nový obytný soubor v lokalitě „Plachta“ v Hradci Králové. Realizace krajinářských úprav
R17 Založení Balneoparku – lázeňské území Jeseník. OCENĚNO
R18 Střešní zahrada OC Nový Smíchov v Praze. Vegetační plášť budovy. OCENĚNO
R19 Úprava náměstí – lázně Bohdaneč. Vegetační úpravy v Bohdanči. OCENĚNO
R20 Obnova městského parku Michalov v Přerově. Všechny stupně projektové dokumentace. OCENĚNO
R21 Polyfunkční dům ABC Praha-Smíchov
P1 Strategický plán rozvoje systému zeleně pro městský obvod Ostrava Jih – Zelené cesty Jihu
P2 Centrální park pro Jížní svahy ve Zlíně: III.etapa – vodní biotop . Soubor projektové dokumentace: Studie, DUR, DSP, DREa
P3 Regenerace lázeňského areálu Velké Losiny
P4 Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně
P5 Územní studie sídelní zeleně Bakov nad Jizerou
P6 Územní studie sídelní zeleně Benátky nad Jizerou
P7 Zelené cesty města Znojma – strategický plán rozvoje sídelní zeleně
P8 Územní studie sídelní zeleně Planá nad Lužnicí
P9 Projekt péče a Pasport zeleně města Bakov
P10 Paseka: Plán péče, pasport zeleně a podklady pro výběrové řízení na dodavatele
P11 Strategický plán rozvoje systému zeleně pro město Kladno. Část: Vyhodnocení současného stavu objektů zeleně a udržovací péče
P12 Plán péče, pasport zeleně, návrh stabilizace (soubory opatření) v Plané nad Lužnicí
P13 Strategický plán rozvoje systému zeleně města Svitavy – Zelené cesty městem
P14 Zruč-Senec: Regenerace obecního lesoparku. Soubor dokumentace
P15 Plán péče a pasport zeleně v Milovicích
P16 Plán péče a pasport zeleně Bučovice
P17 Pasport a plán péče pro park u Státního zámku Ratibořice
P18 Plán péče a pasport zeleně v Uherském Brodě
P19 Plán péče a pasport zeleně a stabilizační opatření v Praze 20
P20 Plán péče a pasport zeleně v Jemnici
P21 Návrh zahradních úprav zahrady „Za Humny“ v Uherském Brodě. Studie
P22 Plán péče a pasport zeleně ve Svitavách
P23 Studie systému sídelní zeleně v Mariánských Lázních
P24 Generel zeleně pro obec Horoušany
P25 Obnova zahrad u zámku Rychnov nad Kněžnou
P26 Plán péče a pasport zeleně v Neratovicích
P27 Pasport zeleně a vyhodnocení dendrologického potenciálu v Horšovském Týně
P28 Hřbitov v Jemnici: Studie zahradně-architektonických úprav
P29 Územní studie sídelní zeleně v Jemnici
P30 Územní plán Statutárního města Hradec Králové. Část krajina a sídelní zeleň
P31 Plán péče a pasport zeleně v Mariánských Lázních
P32 Generel zeleně v Orlové
P33 Koncepce a program rozvoje – Průhonický park, památka UNESCO
P34 Plán péče a pasport zeleně ve Františkových Lázních, výběr dodavatele
P35 Management plan pro Průhonický park, památku UNESCO. Dokumentace pro provedení stavby
P36 Generel zeleně pro město Třebíč. Soubor dílčích etap a koncepce
P37 Plán péče a pasport zeleně v Hranicích
P38 Projekt péče pro Národní kulturní památku Kačina: část zámecký park. Národní zemědělské muzeum Praha
P39 Strategický plán rozvoje systému zeleně Statutárního města Ostrava
P40 Šimkovy sady Hradec Králové. Návrh vegetačních úprav, studie, DUR, DSP, Drea, dendrologický průzkum (2004-2011)
P41 Soubor stabilizačních opatření pro areál Státních lázní Karlova Studánka. Drea
P42 Regenerace jižní části lázeňského území ve Františkových Lázních
P43 Studie řešení vybraných parků v Moravské Třebové
P44 Koncepce a program rozvoje systému zeleně města Liberec
P45 Revitalizace Nového parku a okolí v Severním sídlišti v Mladé Boleslavi. Studie
P46 Obnova Národní kulturní památky Kačina: část obora. Lesy České republiky. Soubor projektové dokumentace
P47 Založení Balneoparku – lázeňské území Jeseník. Soubor projektové dokumentace. Studie, DUR, DSP, Drea
P48 Regenerace a obnova vegetačních prvků v lednickém parku. Národní kulturní památka. Soubor projektové dokumentace. ZF MENDELU
P49 Obnova Národní kulturní památky Kačina: část Zámecký park. Národní zemědělské muzeum Praha. Soubor projektové dokumentace
P50 Slavičín – regenerace zámeckého parku. Dokumentace pro provedení stavby
P51 Plán péče a pasport zeleně v Sušici
P52 Program ekologie, lázeňství a volného času. Lázeňské území Jeseník
P53 Studie Lesního arboreta „Bělský les“ Ostrava
P54 Studie oborní krajinářské úpravy Sedlické obory: 2. etapa „Komplexní krajinářské řešení“
P55 Založení Parku Vincenze Priessnitze – lázeňské území Jeseník. Soubor projektové dokumentace. Studie, DUR, DSP, Drea
P56 Rekonstrukce Lesoparku v Třinci. Soubor projektové dokumentace
P57 Regenerace vnitrobloku Pampelišková v Trutnově: Soubor dokumentace
P58 Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí
P59 Plán péče a pasport zeleně v Ostravě
P60 Studie a návrh řešení náměstí v obci Hovězí
P61 Generel zeleně v Hradci Králové
P62 Generel zeleně ve Františkových Lázních – část krajina
P63 Regenerace parku Budyšínská-Ruprechtická v Liberci. Soubor projektové dokumentace
P64 Regenerace parku U trati v Trutnově: soubor dokumentace
P65 Rekonstrukce parku ČSM v Chodově – studie
P66 Obnova parku u zámku v Holešově. Studie, památkový záměr
P67 Studie lázeňského areálu Luhačovice
P68 Centrální park pro Jížní svahy ve Zlíně: Dokumentace pro I. a II.etapu
P69 Obnova zámeckého parku a plochy pod ul. Hasičskou ve Frýdku-Místku. Kompletní projektová dokumentace PD
P70 Regenerace zámeckého parku Kačina. Národní kulturní památka. ZF MENDELU
P71 Park za Jakubem v Klatovech
P72 Revitalizace Týnského údolí v Třebíči. Studie proveditelnosti
P73 Památková obnova zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích
P74 Zoologická zahrada Ostrava – krajinářské řešení
P75 Studie rekreační dovybavenosti městských lesů Hradec Králové.
P76 Regenerace Královské obory: část „Starý park“. Soubor dokumentace
P77 Obnova lázeňského parku v Bohdanči
P78 Nový obytný soubor v lokalitě „Plachta“ v Hradci Králové
P79 Obnova Národní kulturní památky Kačina: část Zámecký park. Národní zemědělské muzeum Praha. Soubor projektové dokumentace
P80 Izolační zeleň statutárního města Ostravy Projekt 01-03