Katalog projektů

Obnova centrální části Královské obory v Praze foto 1
Obnova centrální části Královské obory v Praze
Obnova centrální části Královské obory v Praze
Obnova centrální části Královské obory v Praze
Obnova centrální části Královské obory v Praze
Obnova centrální části Královské obory v Praze

Obnova centrální části Královské obory v Praze

Druh projektu: realizované dílo

Rok: 2018

Celková tříletá obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, byla dokončena v roce 2018. Zvolené krajinářské řešení reaguje na maximální možné výměry vodní plochy. Největší efekt však spočívá ve zdůraznění tzv. pahorku s duby uprostřed Královské obory – původní historický ostrov je znovu ostrovem obklopeným vodou. Úprava dispozice vodních ploch a navázání na stávající kompozici parku na dně bývalého rybníka, tzn. celkové koncepční řešení dna bývalého rybníka vychází z historických souvislostí a současných potřeb. Výstavba nových vodních ploch je největším novým počinem ve Stromovce za posledních sto let.

Autor fotografií: Lubomír Stiburek

Autor dřevěných objektů: MgA. Michal Sedlák

Obnova centrální části Královské obory v Praze
Obnova centrální části Královské obory v Praze